Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Learning outcome:
Studnet potrafi projektować właściwie zabezpieczenia dla obiektów szklanych będących w zróżnicowanych środowiskach pod względem fizykochemicznym
Connections with FLO:
  • IM1A_U09
    Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki