Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomości wpływu składu chemicznego otaczającego środowisko (od mikro do makro klimatu) na deteriorację obiektów szklanych i poznaje próby ich zabezpieczania dla naszego dziedzictwa kulturowego
Connections with FLO:
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje