Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Cartography
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych
Connections with FLO:
  • IS1A_W18
    The graduate knows and understands cartography and geographic information systems (GIS)