Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Learning outcome:
Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej