Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Learning outcome:
Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych
Connections with FLO:
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki