Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Learning outcome:
Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności