Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Learning outcome:
Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług