Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Logic and discrete mathematics
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody dotyczące logiki, teorii mnogości i matematyki dyskretnej.
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.