Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Logic and discrete mathematics
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie przeprowadzić poprawne logicznie rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
Connections with FLO:
  • IT1A_U14
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich