Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Logic and discrete mathematics
Learning outcome:
Potrafi krytycznie ocenić stopień zrozumienia przez siebie postawionego problemu i braki elementów rozumowania.
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych