Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Principles of economics and management
Learning outcome:
opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych
Connections with FLO:
  • IS1A_W23
    The graduate has basic knowledge of economics, economic analysis of the enterprise, and management
  • IS1A_W26
    The graduate knows the basic principles of business activities, creating and running an individual enterprise using knowledge of environmental engineering