Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Filozofia i psychologia miłości
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii
Connections with FLO:
  • CE1A_W12
    ma niezbędną wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz o doborze właściwych materiałów budowlanych. Posiada podstawową wiedzę o planowaniu prac konserwatorskich
  • IM1A_W23
    Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości