Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Filozofia i psychologia miłości
Learning outcome:
ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności
Connections with FLO:
  • CE1A_K12
    ma świadomość roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych
  • IM2A_K01
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy