Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Intellectual property rights
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, know how i zarządzania własnością intelektualną
Connections with FLO:
  • IS1A_W25
    The graduate has basic knowledge of industrial and intellectual property protection and copyright law