Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Tourist Cartography
Learning outcome:
Student zna jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast, sposoby prezentacji rzeźby terenu. Posiada orientację w terenie. Potrafi posługiwać się krokówką kompasową, pomiarami GPS, porównać mapę z faktycznym obrazem w terenie.
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej