Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Tourist Cartography
Learning outcome:
Student ma znajomość pojęć takich jak: warstwa, soczewka, strop i spąg, miąższość rzeczywista i pozorna, linia intersekcyjna, wychodnia a także: zasada superpozycji i przecinania; azymut, kierunki kardynalne; parametry dwu- i trójczłonowe zalegania powierzchni geologicznych – zapis i symbole graficzne. Student zna budowę kompasu geologicznego, pomiary parametrów kompasem geologicznym.
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej