Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Matematyka I
Learning outcome:
Student zna funkcje elementarne i ich podstawowe własności.
Connections with FLO:
  • GG1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej i probabilistyki.