Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Komputerowe systemy pomiarowe
Learning outcome:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.
  • OS1A_K05
    The graduate understands the need to improve professional and personal skills.
  • OS1A_K07
    The graduate demonstrates the need to constantly update their knowledge in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.