Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Komputerowe systemy pomiarowe
Learning outcome:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Connections with FLO:
  • OS1A_U04
    The graduate performs simple research assignments or expertise under the guidance of a scientific supervisor.
  • OS1A_U06
    The graduate carries out observations and performs simple physical measurements in the field or laboratory.
  • OS1A_U16
    The graduate can plan and conduct experiments and measurements in laboratory and field conditions, interpret the results and draw conclusions.