Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Image analysis
Learning outcome:
Student ma umiejętność automatycznej identyfikacji obiektów na obrazach, oraz umiejętność doboru właściwych parametrów geometrycznych służących do opisu analizowanej struktury
Connections with FLO:
  • OS1A_U05
    The graduate uses basic statistical methods, algorithms and information technology to describe phenomena and to conduct data analysis in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
  • OS1A_U15
    The graduate can plan and perform computer simulations, interpret the results and draw conclusions.