Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student umie korzystać z rachunku macierzowego, wektorowego i opisu analitycznego krzywych i powierzchni, w szczególności prostych i płaszczyzn, w przestrzeni.
Connections with FLO:
  • GG1A_U01
    Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.