Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student umie rozwiązać proste równania różniczkowe występujące w opisie zjawisk fizycznych.
Connections with FLO:
  • GG1A_U01
    Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.