Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student rozumie konieczność samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu matematyki stosowanej w problemach fizycznych i technicznych.
Connections with FLO:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.