Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Geological cartography
Learning outcome:
Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W11
    Ma podstawową wiedzę na temat metod badań geofizycznych i ich praktycznego wykorzystania.