Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Geological cartography
Learning outcome:
Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi
Connections with FLO:
  • GG1A_W13
    Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.
  • GG1A_W15
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie właściwym dla działalności geologiczno-górniczej.