Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geological cartography
Learning outcome:
Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych
Connections with FLO:
  • GG1A_U04
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
  • GG1A_U17
    Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.