Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geological cartography
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K04
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.
  • GG1A_K05
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.