Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeological English
Learning outcome:
Students will be have knowlege about hydrogeological vocabulary.
Connections with FLO:
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.