Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Hydrogeological English
Learning outcome:
Student is able to description of hydrogeological conditions and groundwater flow, and prepare related field work report or project. Student have ability to present reports in hydrogeological English.
Connections with FLO:
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
  • GG1A_U19
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.