Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Hydrogeological English
Learning outcome:
Student is able to analyse hydrogeological conditions and groundwater hazard and protection problems at hand in creative way.
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.