Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona środowiska
Learning outcome:
GG1A_W13
Connections with FLO:
  • GG1A_W13
    Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.