Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Thermal, mineral and therapeutic waters - property, research, accessible
Learning outcome:
Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej