Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Construction of groundwater intakes
Learning outcome:
Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.