Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Structural Geology
Learning outcome:
Student ma podstawy wiedzy w zakresie rekonstrukcji pól naprężeń na podstawie analizy drobnych struktur tektonicznych
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W08
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.