Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Structural Geology
Learning outcome:
Student umie przedstawiać wyniki pomiarów struktur tektonicznych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować
Connections with FLO:
  • GG1A_U04
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
  • GG1A_U05
    Potrafi opisać i przedstawić ewolucję oraz budowę geologiczną różnych regionów geologicznych.