Module learning outcome data:
Code:
M_U008
Category:
Skills
Module:
Drill core description and mapping
Learning outcome:
Student potrafi rozpoznać, opisać i pomierzyć drobne struktury tektoniczne obserwowane w rdzeniu wiertnicznym
Connections with FLO:
  • GG1A_U04
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.