Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
European National Parks
Learning outcome:
Zna i rozumie walory naukowe i turystyczne wybranych parków narodowych Europy
Connections with FLO:
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
  • TR2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę o kreowaniu zrównoważonego rozwoju kraju w skali regionalnej i lokalnej poprzez turystykę i dziedziny komplementarne
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego