Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
European National Parks
Learning outcome:
Potrafi wskazać problemy ochrony i ograniczenia rozwoju sieci parków narodowych Europy
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
  • TR2A_U13
    Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych