Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
European National Parks
Learning outcome:
Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków narodowych Europy
Connections with FLO:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U10
    Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki