Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
World geological heritage
Learning outcome:
Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny
Connections with FLO:
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego