Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
World geological heritage
Learning outcome:
Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej