Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
World geological heritage
Learning outcome:
Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego