Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
World geological heritage
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego
Connections with FLO:
  • TR2A_U05
    Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej