Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
World geological heritage
Learning outcome:
Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej
Connections with FLO:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki