Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować geopark
Connections with FLO:
  • TR2A_U03
    Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce