Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Protection of the Polish geological heritage
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa geologicznego Polski, ma świadomość odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie
Connections with FLO:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K09
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki
  • TR2A_K10
    stosuje i propaguje zasady etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki w Turystyce UNWTO