Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Documenting and valuing geotourism objects
Learning outcome:
Ma świadomość dużego znaczenia kompletnej dokumentacj projektowej i odpowiedzialności za wykonana pracę
Connections with FLO:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu