Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
The principles of sustainable development in tourism
Learning outcome:
Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju
Connections with FLO:
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
  • TR2A_W18
    Zna i rozumie zasady etyki i socjologii biznesu