Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
The principles of sustainable development in tourism
Learning outcome:
Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki
Connections with FLO:
  • TR1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę o kreowaniu zrównoważonego rozwoju kraju w skali regionalnej i lokalnej poprzez turystykę i dziedziny komplementarne