Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Validation of Analytical Methods
Learning outcome:
Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów.
Connections with FLO:
  • OS1A_W09
    The graduate knows basic measurement equipment used in experiments and measurements of some properties and physical characteristics, as well as methods of estimating measurement errors.
  • OS1A_U08
    The graduate carries out observations and performs simple chemical measurements in the field or laboratory.